Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Łobzie
ul. Niepodległości 19 A
73-150 Łobez

NIP: 854-11-08-167
REGON: 810863040
BDO: 000001511

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

tel: +48 91 39 744 65
fax: +48 91 39 736 08

email: biuro@puklobez.pl

konto: 36 1240 3871 1111 0000 4426 8369 Bank Pekao S.A. I o/Łobez
konto: 78 9375 1038 2600 7575 2000 0010 Bank Spółdzielczy Goleniów o/Łobez

Administracja

Prezes Zarządu: Iwona Adamkowicz - iwonaadamkowicz@puklobez.pl

Napisz do nas

Imię:

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł