O firmie

Korzenie firmy sięgają roku 1968, kiedy powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzie. Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo ulegało przekształceniom, aż do roku 1996, kiedy w wyniku prywatyzacji części ZGKiM w Łobzie zawiązała się na kapitale prywatnym Spółka pracownicza o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łobzie. Właścicielami Spółki są osoby prywatne będące jednocześnie jej pracownikami jak i mieszkańcami Gminy Łobez. Mariaż rodzimej przedsiębiorczości ze znajomością Gminy, ludzi i ich potrzeb zaowocowały od początku zdecydowaną poprawą jakości świadczonych usług, ich terminowości oraz starannie wyważoną polityką cenową. W swojej postępowaniu zawsze staramy się identyfikować z potrzebami naszych klientów i spełniać ich oczekiwania. Celem firmy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie indywidualnych potrzeb ludności w drodze usług powszechnie dostępnych. Pomimo trudnych początków firma na przestrzeni minionych lat przeszła gruntowną modernizację i to zarówno sprzętową jak i lokalową. Pozwoliła ona na dostosowanie się do szybko zmieniającej się rzeczywistości prawno-organizacyjnej, jak i wysokich wymagań środowiskowych.

Usługi naszej firmy :

 • odbiór odpadów komunalnych stałych
 • wywóz gruzu i odpadów budowlanych
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych
 • segregacja „U Źródła”
 • odbiór surowców wtórnych
 • odbiór odpadów przemysłowych
 • likwidacja „dzikich wysypisk”
 • odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • letnie i zimowe oczyszczanie dróg
 • usługi pogrzebowe
 • koszenie zieleńców miejskich
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł