Zasady segregacji odpadówSąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297,Kapitał Zakładowy 50.000zł