Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie:
Styczeń - Czerwiec 2024


Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297,Kapitał Zakładowy 50.000zł